Więźba dachowa

Więźba dachowa to konstrukcja drewniana, stalowa lub żelbetowa, która stanowi podstawę dachu. Składa się z elementów takich jak łaty, krokwie, kontrłaty i inne. Jej głównym zadaniem jest utrzymanie i rozkład obciążeń dachowych, a także umożliwienie montażu pokrycia dachowego.

więźba dachowa Tartak Felinów

Opis punktów dotyczących więźby dachowej:

  1. Łaty, kontrłaty: Łaty to wąskie, płaskie elementy drewniane lub metalowe, które są umieszczane na więźbie dachowej w równych odstępach. Służą jako podstawa do mocowania pokrycia dachowego. Kontrłaty natomiast to elementy montowane prostopadle do łat, które pełnią funkcję podparcia i stabilizacji materiału pokryciowego, zwłaszcza przy użyciu dachówek.
  2. Belki, krokwie: Belki to długie, poziome elementy konstrukcyjne, które stanowią podstawę więźby dachowej. Krokwie natomiast to elementy, które biegną równolegle do belki i łączą ją z konstrukcją dachu. Razem tworzą szkielet dachu, który podtrzymuje pokrycie dachowe.
  3. Deski podbitkowe i szalunkowe: Desy podbitkowe to płyty lub deski montowane na zewnątrz konstrukcji więźby dachowej, stanowiące bazę dla montażu pokrycia dachowego. Desy szalunkowe to elementy montowane na wewnętrznej stronie więźby, które pełnią funkcję podpory dla termoizolacji oraz wykończenia wewnętrznego.
  4. Pozostałe elementy więźby: W skład pozostałych elementów więźby mogą wchodzić różnego rodzaju zastrzały, krokwiny czy inne elementy wzmacniające konstrukcję, w zależności od projektu i wymagań.
  5. Możliwość suszenia/impregnacji na życzenie Klienta: Istnieje możliwość dodatkowego procesu suszenia lub impregnacji elementów więźby na życzenie klienta. Suszenie drewna może zwiększyć jego stabilność i trwałość, natomiast impregnacja chroni drewno przed czynnikami atmosferycznymi, owadami i grzybami.

Więźba dachowa, wraz z jej składowymi, stanowi kluczowy element w konstrukcji dachu, wpływając na jego wytrzymałość i funkcjonalność.